Tjänster

Som exempel på några av de tjänster som vi tillhandahåller kan nämnas följande:
  • Grundbokföring
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Revision
  • Deklarationer
  • Bolagsärenden
  • Starta Eget
  • Skatterådgivning
  • Konsultationer
Genom revisionsbyråns väletablerade nätverk kan vi dessutom se till att våra klienter snabbt och enkelt kommer i kontakt med andra sakkunniga såsom t ex Skatteexperter, advokater och jurister.